Сделал дело - лечи тело.
У попа было кадило,
Само ело и ходило.

У попа было кадило,
Репутации вредило.

У попа было кадило,
Да и сам он был мудило.